Fyzioterapie handicapovaných dětí a dospělých

Fyzioterapie handicapovaných dětí a dospělých

Staráme se o děti a dospělé s DMO; genetickými syndromy; vrozenými vývojovými vadami; se senzorickými poruchami; o pacienty s míšní lézí a další…


Používané metody

Vojtova metoda, Bobath koncept, SRT, metody respirační fyzioterapie, závěsný systém, cvičení na neurofyziologickém podkladě s využitím principů vývojové kineziologie


Nabízíme speciální rhb programy, vše po individuální domluvě a přání klientů.
  • Synergická reflexní terapie (10/15 dní – 40min )
  • Vojtova reflexní lokomoce (4 týdny – 10x20min)