Individuální fyzioterapie

Individuální fyzioterapie

Máte bolesti či potíže s pohybovým aparátem?

  • poúrazové/pooperační stavy
  • bolesti z přetěžování měkkých struktur (šlach, svalů,…)
  • neurologické/ ortopedické problémy s pohybovým aparátem

Co Vás u nás čeká?

  • diskrétní fyzioterapeutické vyšetření přizpůsobené individuálním požadavkům a potřebám klienta/klientky
  • stanovení rehabilitačního plánu
  • individuální nácvik a vedení terapie

Používané metody

DNS prof.Koláře, Vojtova reflexní lokomoce, Synergická reflexní terapie, metoda R.Brunkow, Propriofoot concept, kinesiotaping, metody respirační fyzioterapie.