Sportovní fyzioterapie

Sportovní fyzioterapie

  • akutní ošetření sportovních zranění – natažení/natržení měkkých tkání
  • oprava chybných hybných stereotypů vzniklé špatnou technikou sportu
  • kompenzační cvičení
  • provedeme kineziologickou analýzu prováděného sportovního úkonu, stanovíme hlavní problém a určíme kompenzační cvičení

Používané metody – DNS dle Koláře, Vojtova metoda, kinesiotaping, mobilizační a měkké techniky, a jiné...