Terapeuté

Eva Vondráková

Pracovní zkušenosti:

 • 2010 – 2013 studium fyzioterapie FBMI ČVUT ; praxe při studiu - Centrum Paraple, RÚ Kladruby
 • 11/2013 – 11/2014 Thomayerova nemocnice v Praze
 • 1/2015 – 3/2016 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
 • 4/2016 – 2/2017 Centrum Hájek
 • 2/2017 – dosud Nemocnice u Sv.Jiří

Absolvované semináře:

 • Vojtova reflexní lokomoce (RL – Corpus s.r.o.)
 • Dynamická neuromuskulární stabilizace (prof.Kolář)
 • Synergická reflexní terapie (Renata Vodičková, DiS)
 • Aplikace metody Roswithy Brunkow (PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D)
 • Respirační fyzioterapie (doc. PaedDR. Libuše Smolíková, Ph.D)
 • Propriofoot concept (PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D)
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy (Bc. Vlasta Bezvodová)
 • McKenzie, část A (Eva Nováková)
 • Terapeutické využití kinesio tapu (Mudr. et Mgr. Robert Válka)
 • Bránice a její role při vzniku funkčních poruch pohybového a viscerálního systému (odb. as. Mgr. Petr Bitnar)
 • Vztah mezi dechovými pohyby a posturou (PhDr. Jiří Čumpelík, Ph.D)
 • Komplexní terapie orofaciální oblasti (Monada)
 • Fyzioterapie u chronických onemocnění dýchacích cest (PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová,Ph.D)
 • Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice v praxi (odb. as. Mgr. Petr Bitnar)
 • Komplexní terapie pletence ramenního (odb. as. Mgr. Petr Bitnar)
 • Fyzioterapeutické metody a přístupy v těhotenství a po porodu (PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D
 • Fyzioterapie u pacientek s dysfunkcí svalů pánevního dna

Nabídka terapie:

Miroslava Rosenbergerová

Pracovní zkušenosti:

 • Nemocnice U Sv. Jiří
 • Západočeská univerzita, Fakulta zdravotnických studií, Katedra fyzioterapie a ergoterapie
 • Motýl o.s. - sociální služby pro OZP a Rodičovské centrum Vlnka

Vzdělání a kurzy:

 • Škola Dr. I. Mauritzové s.r.o.- vyšší zdravotnická škola - Diplomovaný fyzioterapeut
 • Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů - Respirační fyzioterapie
 • Vojtova metoda – pracovní skupina pro Plzeňský kraj
 • Konference Komprehenzivní rehabilitace bolestí pohybového aparátu
 • Synergická reflexní terapie
 • Diagnostika a terapie nohy
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy
 • Komprehenzivní rehabilitace spinálních pacientů
 • NDT Basic Bobath v pediatrické praxi – fyzioterapeut
 • Komprehenzivní rehabilitace u DMO
 • Problematika funkčních poruch temporomandibulárního kloubu
 • Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku
 • Dýchání v kontextu centrované postury
 • Fyzioterapie algických vertebrogenních syndromů
 • Léčba idiopatické skoliózy metodou aktivní segmentální centrace
 • Metoda McKenzie v kontextu centrované postury
 • Syndrom kostrče a pánevního dna v rámci kineziologie pánve
 • Terapie skolióz podle Schrothové